13. Tøyning av nakke og hals

A) Ved å holde skulderen nede og dra hodet lett til motsatt side får man strukket de fleste musklene i nakken. Man kan også kombinere denne tøyningen med å samtidig vri hodet til samme side. Hold tøyningen i ca. ett minutt.

Tøyning av nakke, FASiA osteopati

B) Muskulaturen på forsiden av halsen tøyes ved å trykke brystbenet nedover, samtidig som man bøyer hodet bakover. Her kan man også gjøre tøyningen kraftigere ved å vri hodet til en av sidene. Hold tøyningene i ca. ett minutt.

Tøyning av hals, FASiA osteopati Tøyning av hals 2, FASiA osteopati