14. Tøyning av underarm

Her vises tøyning av høyre underarm. Høyre arm roteres slik som bildet viser, så bruker man venstre hånd til å bøye høyre håndledd og fingre i retning mot skulderen. Denne strekken skal kjennes på oversiden av underarmen. Tøyningen holdes i ca. ett minutt.

Tøyning av underarm, FASiA osteopati