Psykologspesialist ved FASiA Nøtterøy

FASiA Nøtterøy utvider med psykologspesialist.

Marit Hokland (psykologspesialist MNPF) er utdannet psykolog ved universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har videreutdannelse i behandling av spiseforstyrrelser, annen selvdestruktiv atferd og personlighetsproblematikk.

Hokland har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten; fra Solli sykehus i Bergen, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og Sykehuset i Vestfold. Hun har jobbet ved poliklinikk og sengeavdelinger. Hun har også jobbet i kommunehelsetjenesten. I over 10 år har hun drevet ulike kurs og mestringsgrupper. (Klientene hadde plager som depresjon, angst, traumer, spiseforstyrrelser, ruslidelser, livskriser eller andre emosjonelle vanskeligheter.)

Hun har publisert en artikkel som gir en oversikt over terapi mot traumer og drøfter hvilke metoder som egner seg for ulike traumatiserte personer. Artikkelen er mye brukt av fagpersoner og i undervisning på sykehus og universitet. Den står i Tidskrift for Norsk Psykologforening med tittelen: ”Kan noen traumatiserte pasienter ta skade av eksponering for minner om traumer?”

Psykologen tilbyr terapi, parsamtaler, veiledning og kurs.

Du trenger ingen henvisning for å bestille time.