FASiA Psykologi

Psykologi

Vår psykolog ved FASIA Nøtterøy tilbyr terapi, parsamtaler, veiledning og kurs i mindfulness.

Kanskje du tenker at terapi må skje ukentlig over flere år? Mange har stor nytte av noen få samtaler, og vi kan få gjort mye på 2-6 samtaler. Vår psykolog tilbyr kortids- og langtidsterapi for voksne som ønsker å jobbe med ulike psykologiske problemer og plager, psykiske lidelser, eller som ønsker fokus på personlig utvikling.
Når det gjelder metode, tilpasses tilbudet i samarbeid med hver enkelt klient i forhold til problemstillingen. Tilnærmingen som tas i bruk blir forklart. Det kan være psykodynamisk terapi med fokus på følelser i relasjoner til andre, kognitivt rettet terapi med fokus på tankemønstre eller teknikker som mindfulness i forbindelse med følelsesregulering. Hensikten kan være å få mer styring i livet gjennom bedre kontakt med seg selv og egne ønsker og grenser, eller mer avgrenset hjelp med en plage (et symptom).
Du kan komme til terapi med ønske om egenutvikling, uten å ha sykdom eller symptomer.

 

Eksempler på hva du kan få hjelp med:

 

– Uro, anspenthet, engstelse, stressfølelse, søvnvansker, konsentrasjonsvansker, angst, generalisert angst, panikk, fobier, tvangshandlinger, tvangstanker og sosial angst.

– Slitenhet, bekymringer, depresjon, nedstemthet, initiativløshet og irritabilitet.

– Sorgreaksjoner

– Reaksjoner på livshendelser og kriser

– Traumereaksjoner, f.eks engstelighet, dårlig selvbilde og nummenhet

– Spiseforstyrrelser

– Problemer i forhold

– Problemer med selvfølelse

 

Hos oss trenger du ikke henvisning for å bestille time hos psykolog.